SLUŽBY

- geometrické plány

- účelové mapování

- podklady pro projektování

- vytyčování staveb

- zaměření staveb

- zaměrování skutečného provedení staveb

- činnost odpovìdného geodeta